Privacyverklaring Zahra Valke

Download de Privacyverklaring in pdf.

Zahra Valke respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Zahra Valke verwerkt, met welk doel, hoe Zahra Valke vervolgens met deze gegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven. Je wordt aangeraden deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen. De verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Zahra Valke, gevestigd te (2411 SV) Bodegraven, aan de Heemraadslaan 31, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 83549064. De rechtsgeldige vertegenwoordiger betreft mevrouw Z. Valke.

Heb je vragen over jouw privacy? Neem dan contact op met Zahra Valke via support@zahravalke.nl. Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Persoonsgegevens

Zahra Valke verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Indien de persoonsgegevens de gegevens van een persoon jonger dan 16 jaar zijn, dan is redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van persoonsgegevens. Als je ervan overtuigd bent dat Zahra Valke zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over minderjarigen, neem dan contact op met Zahra Valke. De gegevens zullen dan worden verwijderd.


Persoonsgegevens, grondslag en doelen

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met Zahra Valke een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt om je gespecificeerde aanbiedingen te kunnen aanbieden van de diensten van Zahra Valke. Daarnaast worden jouw persoonlijke gegevens verwerkt voor facturatie en boekhouding.

De persoonsgegevens die Zahra Valke (mogelijk) verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens en indien factuuradres afwijkend is, ook het factuuradres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Bedrijfsgegevens (waaronder KvK-nummer en btw-nummer)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt aan Zahra Valke
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op de website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bovengenoemde gegevens worden verzameld via persoonlijke gesprekken, telefoongesprekken, e-mailcontact, via het intakeformulier voorafgaand aan interviews (Zahra’s Business Talk) of via het contactformulier op de website.

Zahra Valke verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om jou correct te kunnen aanspreken of aanschrijven met de heer of mevrouw en jouw naam
 • Voor het toezenden van het aanbod van Zahra Valke
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Zahra Valke uit te kunnen voeren
 • Om de overeenkomst die je met Zahra Valke bent aangegaan uit te kunnen voeren
 • Om jouw betaling af te kunnen handelen
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten
 • Voor het verzenden van nieuwsbrieven
 • Indien Zahra Valke hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die Zahra Valke nodig heeft voor haar administratie, facturatie, boekhouding en belastingaangifte
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van Zahra Valke af te stemmen op jouw voorkeuren

Zahra Valke verwerkt jouw gegevens op basis van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Zahra Valke hebt gesloten, als dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Zahra Valke te behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.


Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Zahra Valke verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn, tenzij anders noodzakelijk (artikel 5 AVG). Voor facturen en financiële administratie geldt, ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst, een bewaartermijn van 7 jaar. Na deze periode worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Cookies worden bewaard voor de duur van jouw browsersessie. Recensies worden verwijderd, zodra Zahra Valke een verzoek tot verwijdering heeft ontvangen.


Persoonsgegevens delen aan derden

Zahra Valke deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting.

Zahra Valke zal met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Zahra Valke een verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten om te streven naar eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Zahra Valke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Zahra Valke zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.

Met deze derden worden (mogelijk) jouw persoonsgegevens gedeeld:

 • E-mailmarketingsoftware
 • Websitebouwer/hosting/software
 • Betaaldiensten en -systemen
 • Boekhoudprogramma/boekhouder
 • Telecommunicatie
 • Samenwerkingen van Zahra Valke, zoals een videograaf, editor, Virtual Assistent en/of Online Business Manager


Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens waar Zahra Valke mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt. Zahra Valke neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen.


Jouw privacyrechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • Het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG)
 • Het recht op toegang (artikel 15 AVG)
 • Het recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
 • Het recht om te wissen (artikel 17 AVG)
 • Het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG)
 • Het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20, eerste lid onder a AVG)
 • Het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG)
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG)

Om gebruik te maken van genoemde rechten kan je jouw verzoek sturen naar support@zahravalke.nl. Zahra Valke zal zo snel mogelijk jouw verzoek beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen. Wanneer Zahra Valke niet aan jouw verzoek kan voldoen, laat zij je altijd weten waarom jouw verzoek is afgewezen. Zahra Valke is gerechtigd jouw identiteit te verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen van een geldig legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een dergelijk verzoek indient.

Zahra Valke wijst je tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Zahra Valke gebruikt noodzakelijke cookies (technisch/functioneel), analytische cookies en marketingcookies.

De cookies die Zahra Valke gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de diensten en website van Zahra Valke te optimaliseren. Waar mogelijk, worden deze gegevens geanonimiseerd. Marketing cookies zijn cookies of enige andere vorm van lokale opslag, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken om advertenties weer te geven of om de gebruiker te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden.

Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.


Geplaatste cookies

Naam

Aanbieder

Bewaartermijn

Functie

Soort cookie

_cf_bm

vimeo.com

1 dag

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.

noodzakelijk

CONSENT

youtube.com

2 jaar

Deze cookie wordt gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookiebanner heeft geaccepteerd.

noodzakelijk

_ga

flycoaching.nl

2 jaar

Deze cookie registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

analytisch

_gat

flycoaching.nl

1 dag

Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de verzoeksnelheid te verlagen

analytisch

_gid

flycoaching.nl

1 dag

Deze cookie registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

analytisch

vuid

vimeo.com

2 jaar

Deze cookie verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina’s zijn bezocht.

analytisch

LAST_RESULT_ENTRY_KEY

youtube.com

sessie

Deze cookie wordt gebruikt om de interactie van de gebruiker bij te houden.

marketing

LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore

youtube.com

permanent

Niet geclassificeerd.

marketing

nextld

youtube.com

sessie

Deze cookie wordt gebruikt om de interactie van de gebruiker bij te houden.

marketing

remote_sid

youtube.com

sessie

Deze cookie is noodzakelijk voor de implementatie en functionaliteit van YouTube-videocontent op de website.

marketing

requests

youtube.com

sessie

Deze cookie wordt gebruikt om de interactie van de gebruiker bij te houden.

marketing

ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog

youtube.com

permanent

Deze cookie is noodzakelijk voor de implementatie en functionaliteit van YouTube-videocontent op de website.

marketing

TESTCOOKIESENABLED

youtube.com

1 dag

Deze cookie wordt gebruikt om de interactie van de gebruiker bij te houden.

marketing

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

180 dagen

Deze cookie probeert de brandbreedte van de gebruikers in te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.

marketing

YSC

youtube.com

sessie

Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken bij de houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.

marketing

YtldbMeta#databases

youtube.com

permanent

Deze cookie wordt gebruikt om de interactie van de gebruiker bij te houden.

marketing

yt-remote-cast-available

youtube.com

sessie

Deze cookie slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.

marketing

yt-remote-cast-installed

youtube.com

sessie

Deze cookie slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.

marketing

yt-remote-connected-devices

youtube.com

permanent

Deze cookie slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.

marketing

yt-remote-device-id

youtube.com

permanent

Deze cookie slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.

marketing

yt-remote-fast-check-period

youtube.com

sessie

Deze cookie slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.

marketing

yt-remote-session-app

youtube.com

sessie

Deze cookie slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.

marketing

yt-remote-session-name

youtube.com

sessie

Deze cookie slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.

marketing

In de matrix worden de belangrijkste cookies weergegeven. Afhankelijk van de privacy-instellingen van jouw browser toont de website per pagina een wisselend aantal cookies.

 

Beveiliging

Zahra Valke neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding worden gestuurd. Bestanden met eventuele persoonsgegevens worden in de Cloud opgeslagen. Alle systemen/programma’s waar Zahra Valke mee werkt, zijn beveiligd met een
wachtwoord en waar mogelijk met een tweestapsverificatie. Mobiele telefoons en computers zijn beveiligd met een wachtwoord. Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met Zahra Valke.


Aansprakelijkheid

Deze privacy- en cookieverklaring heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die Zahra Valke verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Zahra Valke aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden.

 

Wijziging in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 mei 2023. Zahra Valke heeft te allen tijde het recht deze verklaring te wijzigen. Op de website van Zahra Valke vind je de meest recente versie. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Zahra Valke jouw persoonsgegevens verwerkt, word je hiervan per e-mail op te hoogte gebracht.